Ksh Llamkos

September 26, 2008

ECC 2008

1 Ajvazi Ramadan 2225 EUR
2 Sahitaj Naim 2221 EUR
3 Halili Sabri 0 EUR
4 Morina Brahim 0 EUR
5 Mikushnica Ragip 0 EUR
6 Hyseni Hysen 0 EUR
7 Shala Shemsi 0 EUR
8 Vatovci Bashkim 0 EUR

Ksh Llamkos Photo Album

No Comments »